صورتجلسه تغییرات

 • تغییر سمت در هیات مدیره
 • تعیین اعضای هیات مدیره
 • تمدید هیات مدیره
 • نقل و انتقال سهام / سهم الشرکه
 • تغییر مواد اساسنامه
 • تصویب تراز سود و زیان
 • تغییر آدرس
 • کاهش یا افزایش سرمایه
 • تعیین وضعیت حق امضا
 • تغییر/ الحاق به موضوع
 • تغییر / تمدید بازرسین
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار 
 • و …

اطلاعات خود را وارد کنید، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.