ثبت برند، علامت تجاری و لوگو

  • اسم تجاری حقیقی / حقوقی
  • علامت تحاری (لوگو) حقیقی / حقوقی
  • تمدید علامت
  • انتقال علامت
  • رفع اخطار علامت
  • اعتراض / طرح دعوی
  • افزایش طبقه / کالا
  • انصراف از کالا

اطلاعات خود را وارد کنید، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.